Testy kliniczne ciśnieniomierza Tensoval duo control

Wyniki najnowszych testów klinicznych ciśnieniomierza Tensoval duo control

  1. Wyniki badań ciśnieniomierza według standardów Brytyjskiego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (Test 1 i Badanie 1). W badaniu Tensoval® duo control otrzymał najwyższą możliwą ocenę A dla obu wartości ciśnienia - skurczowego i rozkurczowego. W artykule "Ocena dokładności pomiaru przy pomocy aparatu Tensoval® duo control względem standardów Brytyjskiego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego" (ukazał się w międzynarodowym magazynie medycznym „Blood Pressure Monitoring"), autorzy: Annemarie De Greeff, Jasleen Arora, Simon Hervey, Bing Liu i Andrew H. Shennan, wydali opinię, iż aparat jest pierwszym w pełni automatycznym ciśnieniomierzem opartym na zjawiskach osłuchowych, zachowującym wysoką dokładność pomiaru (ocena A/A) w zakresie niskich, średnich i wysokich wartości ciśnienia. Eksperci podkreślają ponadto, że urządzenie jest zalecane do kontroli ciśnienia u osób dorosłych zarówno w warunkach klinicznych jak i domowych. www.bhsoc.org/bp_monitors/automatic.stm
  2. Wyniki badań ciśnieniomierza według normy DIN EN 1060-4 przeprowadzonych u pacjentów z migotaniem przedsionków (Test 2 i Badanie 2). Wiarygodność uzyskanych w badaniu wyników pomiarów powoduje, że Tensoval® duo control może być stosowany u pacjentów z migotaniem przedsionków (najczęstsza forma arytmii serca, do 28 % pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi w starszym wieku).
  3. Wyniki badań ciśnieniomierza według wymagań protokołu testowego Niemieckiej Ligi Nadciśnienia Tętniczego oraz EN 1060/ cześć 4 (Test 3 i Badanie 3). Badanie dowiodło, że aparat może być polecany do samodzielnym pomiarów, a jego całkowity wynik uzasadnia, że aparat Tensoval® duo control jest jednym z najbardziej dokładnych urządzeń kiedykolwiek testowanych. Analiza podgrup (wiek lub płeć lub zakres ciśnienia krwi) wykazuje, że aparat Tensoval® duo control spełnia nawet oczekiwania protokołu we wszystkich podgrupach.
    Warty podkreślenia jest również fakt, że aparat Tensoval® duo control jest rekomendowany przez niezależnych, międzynarodowych ekspertów z dziedziny metodologii pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. http://www.dableducational.org/

Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (pn-pt w godz. 8-16)
E-mail: info@pl.hartmann.info