Praktyczne badanie potwierdzające dokładność pomiarową aparatu Tensoval duo control u pacjentów z migotaniem przedsionków

Prof. Farský Štefan, Benová Katarínab, Sirotiková Janac, Vyskocilova Petrad i Krausová Darinae

Pacjenci:

  • Łącznie 255 pacjentów z migotaniem przedsionków 

 

Metody:

  • Aparat badany: Tensoval duo control
  • Aparat kontrolny: sfigmomanometry rtęciowy

 

Wnioski:

  • Minimalne różnice wartości ciśnienia rozkurczowego były klinicznie nieistotne.
  • Według badaczy “…Pomiar ciśnienia krwi przy użyciu aparatu Tensoval duo control dostarcza dokładnych wyników, nawet w przypadku niemiarowości zupełnej czy migotania przedsionków…”

 

Dalsze badania kliniczne

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat badań klinicznych, proszę wypełnić formularz kontaktowy.

Będziemy z Tobą w kontakcie.

ANC_link