'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Czy dokładność mojego ciśnieniomierza musi być regularnie kontrolowana?

Ciśnieniomierze wprowadzone na rynek zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, posiadają znak CE określający miejsce certyfikacji i podlegają technicznej inspekcji prowadzonej przez organy operacyjne. Urządzenia te nie mogą być powtórnie kalibrowane, ale są kontrolowane pod kątem dokładności. W przypadku prywatnych użytkowników nie ma konieczności prowadzenia regularnych kontroli technicznych. Jednakże, w zależności od częstości i warunków użycia może być korzystne kontrolowanie urządzenia co dwa lata. Natomiast profesjonalni użytkownicy, np. lekarze i farmaceuci, są zobowiązani do regularnych kontroli technicznych w odstępach nie dłuższych niż dwa lata.

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>