'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Dlaczego ciśnieniomierze nie są już oznaczane znakiem kalibracji?

Od stycznia 1995 r. przy wprowadzaniu na rynek wyrobów medycznych obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych (MPG). Wszystkie wyroby medyczne muszą spełniać "Podstawowe wymogi" Dyrektywy WE 93/42/EWG, a wytwórca lub sprzedawca musi oznaczyć produkt znakiem CE. W przypadku produktów medycznych mających funkcję pomiarową, musi być dodany numer identyfikacyjny wyznaczonego miejsca. Przykładowo, dla PAUL HARTMANN AG jest to: 0123 - Serwis Produktów TÜV w Monachium. Po zakończeniu okresu przejściowego (od 13 czerwca 1998 r.) nie jest możliwe wprowadzanie do obrotu produktów według starego prawa kalibracyjnego. Produkty bez certyfikatu CE, które już znajdują się na rynku, czyli towary w magazynach, mogą być używane i sprzedawane do 30 czerwca 2001 r.

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>