'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Co to jest pomiar porównawczy?

Aby określić, czy pomiar na nadgarstku daje wiarygodne wyniki, przed dokonaniem zakupu ciśnieniomierza należy wykonać porównanie z wynikami uzyskanymi ciśnieniomierzem naramiennym. W tym celu należy odpocząć przez 5 minut przed pierwszym pomiarem. Odpoczywając przez minutę między pomiarami, należy zmierzyć ciśnienie na nadgarstku, następnie na ramieniu, ponownie na nadgarstku i ponownie na ramieniu. Następnie należy zanotować wyniki i porównać wartości ciśnienia rozkurczowego obu pomiarów: na nadgarstku i na ramieniu. Jeśli różnica wartości ciśnienia rozkurczowego w obu przypadkach jest mniejsza niż 10 mmHg, ciśnieniomierz nadgarstkowy jest wskazany. Jeśli dwa odczyty różnią się o więcej niż 10 mmHg, należy stosować ciśnieniomierz naramienny. Jeśli wynik jest niejasny, należy w spoczynku powtórzyć pomiary.

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>