'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 

Co to jest długotrwały pomiar ciśnienia krwi?

Podobnie, jak w przypadku długotrwałego badania EKG, przenośny ciśnieniomierz i mankiet naramienny są zakładane na około 24 godziny. Co 10-15 minut mankiet ciśnieniomierza jest automatycznie pompowany i następuje pomiar ciśnienia krwi. Wszystkie wyniki są gromadzone i mogą być później analizowane przez lekarza przy użyciu programu komputerowego. W ten sposób uzyskuje się dużą ilość wyników pomiarów w ciągu 24 godzin, co stanowi podstawę diagnozy i leczenia nadciśnienia.

 
 
'; } ?>