'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Czy mogę dostosować przyjmowanie swoich leków do otrzymanych wyników pomiarów ciśnienia?

Zlecanie pacjentowi z nadciśnieniem odpowiedniej kombinacji właściwych leków wymaga indywidualnego planu terapeutycznego. Samowolna zmiana dawkowania leku zaleconego przez lekarza nie powinna mieć nigdy miejsca. Regularnie wykonywane przez pacjenta pomiary ciśnienia krwi dostarczają lekarzowi wartościowych informacji w celu optymalnego dobrania indywidualnej terapii. Należy starannie notować wartości w dzienniczku pomiarów ciśnienia tętniczego i omówić ewentualną zmianę dawkowania leku podczas następnej wizyty u lekarza.

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>