'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 

Dlaczego pomiar metodą oscylometryczną nie sprawdza się u niektórych osób?

U poszczególnych osób występują różnice dotyczące położenia i głębokości naczyń krwionośnych, ich struktury i proporcji między tkanką tłuszczową a mięśniową, czy siły tętna. Wszystkie te czynniki mają wpływ na algorytmy stosowane w ciśnieniomierzach. Jeśli nałoży się kilka niekorzystnych czynników, logiczna analiza sygnałów tętna przez algorytm może być czasami niemożliwa.

 
 
'; } ?>