'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 

Na czym polega pomiar metodą oscylometryczną?

Przy użyciu nadmuchiwanego gumowego mankietu, tętnica w ramieniu lub nadgarstku zostaje zaciśnięta. Podczas powolnego wypuszczania powietrza z mankietu, krew zaczyna ponownie przepływać przez tętnicę. Przyrząd rejestruje fluktuacje ścian tętnicy, powstające kiedy krew zaczyna przez nią przepływać. Fluktuacje te, zwane też oscylacjami, są początkowo silniejsze, malejąc i ustając całkowicie, kiedy krew ponownie przepływa przez naczynia krwionośne. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe jest obliczane z typowego wykresu oscylacji przy użyciu algorytmu.   

 
 
'; } ?>