'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Co należy uwzględnić podczas pomiaru ciśnienia krwi przy zaburzeniach akcji serca?

Ogólne zalecenia nie są możliwe, ponieważ istnieje wiele różnych zaburzeń częstości akcji serca, które należy rozpatrywać indywidualnie. Z reguły jednak ciśnieniomierze wykorzystującę do pomiaru ciśnienia krwi metodę oscylometryczną pokazują dokładne wartości, kiedy sygnały tętna dają możliwe do wykorzystania parametry. W niektórych rodzajach arytmii (nieregularna akcja serca), np. w niemiarowości zupełnej, pomiar metodą oscylometryczną nie jest możliwy ze względu na "wypadające" i bardzo nieregularne sygnały tętna. W takim przypadku musi być użyty stetoskop.  W łagodniejszych lub rzadziej pojawiających się arytmiach, zazwyczaj możliwy jest pomiar aparatem wykorzystującym metodę oscylometryczną. W razie wątpliwości, należy wykonać pomiar kilka razy w odstępach jednominutowych, a następnie uśrednić wyniki. Jednak w każdym przypadku należy to szczegółowo omówić z lekarzem.

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>