'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Mój ciśnieniomierz pokazuje zbyt wysokie wartości pomiarów

  • Sprawdź, czy używasz mankietu o właściwym rozmiarze. Zbyt wąski mankiet podwyższa wartości.
  • Przed pomiarem zawsze odpoczynij przez pięć minut.
  • Trzymaj nadgarstek lub ramię na wysokości serca. Jeśli miejsce pomiaru jest ułożone zbyt nisko, powoduje to zawyżenie wyników.
  • W razie dalszych wątpliwości, należy sprawdzić ciśnieniomierz w punkcie serwisowym lub w miejscu jego zakupu.  

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>