'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Mój ciśnieniomierz pokazuje bardzo różne wyniki

Wynik pomiaru ciśnienia krwi jest zawsze wartością chwilową, ponieważ ciśnienie zależy od stanu psychicznego i fizycznego w danym momencie, a także od pory dnia i warunków podczas dokonywania pomiaru. W związku z tym należy zawsze dokonywać pomiarów w tych samych warunkach, tj. starać się mierzyć ciśnienie o tej samej porze dnia i odpoczywać przez pięć minut przed dokonaniem pomiaru. Jeśli pomiar jest powtarzany, musi zawsze być poprzedzony jednominutowym odpoczynkiem. Jednakże, u wielu ludzi występują znaczne wahania wyników pomiaru ciśnienia, pomimo odpoczynku.  W takim przypadku należy dokonać pomiaru dwa lub trzy razy, w odstępach jednominutowych i uśrednić wynik. W razie dalszych wątpliwości, należy sprawdzić ciśnieniomierz w serwisie bądź dostarczyć aparat do sprzedawcy celem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>