'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Dlaczego mój lekarz uzyskuje inne wyniki niż ja w domu?

Wyniki pomiarów ciśnienia krwi mogą być porównywane ze sobą jedynie, jeśli pomiary były wykonywane w spoczynku i zawsze o tej samej porze dnia. Badania wykazały, że u około 25% pacjentów wyższe wartości ciśnienia są uzyskiwane w gabinecie lekarskim, niż te uzyskiwane w zaciszu domowym. Zjawisko to zwane jest "nadciśnieniem białego fartucha" lub "syndromem białego fartucha". Nie jest to stan chorobowy, ponieważ wyższe ciśnienie jest tu wynikiem stresu i zdenerwowania związanego z wizytą u lekarza. Jednakże, takie podwyższone wartości ciśnienia krwi mogą być pierwszą wskazówką, że w przyszłości rozwinie się nadciśnienie.

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>