'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Dlaczego ciśnienie krwi powinno być mierzone zawsze o tej samej porze dnia?

Wiele funkcji ludzkiego organizmu podlega biologicznym rytmom dobowym, które wykazują charakterystyczne wahania, przy stałych warunkach otoczenia. Ciśnienie krwi również podlega stałym rytmom dobowym: wzrasta rano, tuż przed wstaniem, spada po południu i ponownie wzrasta wczesnym wieczorem. Najniższe wartości są w nocy. W celu porównania wyników ciśnienia krwi, należy zawsze dokonywać pomiarów o tej samej porze.  Wartości ciśnienia mierzone rano nie mogą być porównywane z wartościami pomiarów wieczorem.

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>