'; if ($_SESSION['font'] == 2) echo ''; ?>

Często zadawane pytania

Aby uzyskać odpowiedź, proszę kliknąć na pytanie.

 

Pytania dotyczące pomiarów ciśnienia krwi

 

Pytania dotyczące ciśnieniomierzy

 

Pytania dotyczące wyników pomiarów

 

Dlaczego uzyskuję różne wyniki, kiedy mierzę ciśnienie kilka razy w ciągu dnia?

W związku z tym, że praca, jaką musi wykonać serce przy każdym uderzeniu, zmienia się stale w ciągu dnia, każdy pomiar ciśnienia krwi pokazuje jedynie chwilową wartość. U ludzi występuje około 100 000 różnych wartości ciśnienia krwi w ciągu całego dnia. Jedynie regularne pomiary o tej samej porze i w tych samych warunkach dają porównywalne wyniki i mogą być wykorzystywane do porównywania różnych wartości ciśnienia.

 

Pytania dotyczące metod pomiaru ciśnienia krwi

 
 
'; } ?>