Jakość i dokładność aparatów do pomiaru ciśnienia

Wysoka jakość i precyzja pomiarowa ciśnieniomierzy mają zasadnicze znaczenie dla wiarygodności otrzymanych wyników.

W ostatnich latach liczba aparatów do pomiaru ciśnienia dostępnych w sklepach elektronicznych, dyskontach i sklepach ze sprzętem medycznym, zwiększyła się znacząco. Niewiele aparatów dostępnych na polskim rynku spełnia standardy najbardziej prestiżowych towarzystw                     ds. nadciśnienia, takich jak Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia czy Niemiecka Liga Nadciśnienia Tętniczego. Jedynie ocena tych towarzystw pozwala na odróżnienie „dobrych” aparatów od „złych”.

Wprowadzając na rynek aparaty Tensoval, firma HARTMANN postawiła sobie za cel ustanowienie najwyższego możliwego standardu jakości.

Aparaty Tensoval spełniają najwyższe standardy towarzystw ds. nadciśnienia. Ponadto wyniki innych badań klinicznych dowodzą, że wymienione aparaty wykazują się wysoką dokładnością również w szczególnych sytuacjach, takich jak ciąża czy arytmia.

Niezależni, międzynarodowi eksperci z dziedziny metodologii pomiarów ciśnienia tętniczego krwi rekomendują ciśnieniomierze Tensoval (www.dableducational.org).

Bierzemy sobie do serca Twoje zdrowie.