Metody pomiaru ciśnienia krwi

Istnieją dwie róże metody pomiaru ciśnienia krwi. Lekarze zazwyczaj preferują pomiar metodą osłuchową, natomiast metoda oscylometryczna jest głównie stosowana w aparatach do pomiaru ciśnienia w warunkach domowych.

Poniżej zaprezentowane zostaną zasady działania aparatów wykorzystujących metodę osłuchową oraz oscylometryczną.  

  

Aparaty do pomiaru ciśnienia krwi wykorzystujące metodę osłuchową

Aparaty do pomiaru ciśnienia krwi wykorzystujące metodę oscylometryczną