Nadciśnienie i cukrzyca

Dla pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą, kontrola ciśnienia krwi jest szczególnie ważna, ponieważ ich nerki są podwójnie narażone z powodu tych zaburzeń. W tej grupie pacjentów konieczna jest nie tylko kontrola poziomu glukozy we krwi, ale także regularne sprawdzanie ciśnienia krwi. Celem leczenia nadciśnienia u pacjentów z cukrzycą jest osiągnięcie okazjonalnego spoczynkowego ciśnienia krwi o wartości 135/85mmHg i mniejszej.
Okazjonalne ciśnienie krwi oznacza wynik pomiarów ciśnienia krwi dokonywanych w dowolnym czasie w ciągu dnia. Pacjenci z cukrzycą powinni sami regularnie mierzyć ciśnienie krwi. Jeżeli cukier we krwi i ciśnienie są uregulowane, cukrzycy mogą osiągać jakość życia porównywalną z osobami o prawidłowym metabolizmie. 

Kto może być zagrożony nadciśnieniem?