Nadciśnienie a sport

Regularne uprawianie sportu jest bardzo ważne dla pacjentów z nadciśnieniem z dwóch powodów. Po pierwsze, ćwiczenia pomagają utrzymać niską wagę. Ruch zapobiega otyłości, która stanowi istotną przyczynę nadciśnienia.  Po drugie, adaptacja układu krążenia poprawia się w wyniku regularnych ćwiczeń wytrzymałościowych, a redukcja ciśnienia krwi następuje gdy organizm poddawany jest stresowi naprzemiennie z odpoczynkiem.

Z tej przyczyny ważne jest, aby regularnie uprawiać umiarkowane ćwiczenia wytrzymałościowe, które przede wszystkim aktywują serce i układ krążenia. Jednakże niewskazane są sztuki walki oraz sporty atletyczne, które powodują nadmierne obciążenie z powodu skoków ciśnienia.

Jakich zasad należy przestrzegać:

  • Przede wszystkim należy przeprowadzić badanie lekarskie, które pozwoli odpowiedzieć na następujące pytania: który sport jest odpowiedni w przypadku mojego rodzaju nadciśnienia? Jak duża jest indywidualna zdolność do wysiłku (wysiłkowe EKG)?
  • W przypadku wartości ciśnienia krwi przekraczających 200/120 mmHg w spoczynku, należy unikać wszelkich sportów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
  • Dawka ćwiczeń ma znaczenie. Każdego tygodnia należy odbywać 3-4 treningi trwające 30-60 minut. Wzrost intensywności treningu powinien odbywać się stopniowo.
  • Podczas treningu częstość akcji serca powinna być kontrolowana przy użyciu monitora tętna, a w razie konieczności należy pozwolić sobię na przerwę. Zalecana wartość tętna podczas treningu = 180 - wiek.
  • Trening powinien rozpoczynać się od rozgrzewki i kończyć się stopniowo.

 

Nawet osoby, które nie lubią sportu, nie muszą cierpieć na brak aktywności fizycznej. Istnieją proste sposoby, aby pozostawać w ruchu:

  • Schody zamiast windy
  • Rower zamiast autobusu
  • Regularne spacery  

 

Jako podstawową regułę można uznać, że sport i aktywność fizyczna stanowią terapię przeciwnadciśnieniową, jeśli są uprawiane w sposób regularny, zaplanowany, zorganizowany i podzielony na etapy. Takie postępowanie powoduje nie tylko obniżenie ciśnienia krwi, ale wpływa pozytywnie na przebieg choroby, zmniejsza czynniki ryzyka i powikłania. Ponadto, chorzy z nadciśnieniem wykazują też poprawę sprawności i jakości życia. 

 

Odpowiednie sporty

bardzo wskazane  wskazane w stopniu ograniczonym   niewskazane

Chód nordycki (Nordic walking)
Jogging
Jazda na rowerze 
Pływanie    
Narciarstwo biegowe
Łyżwiarstwo

Tenis   
Tenis stołowy 
Wioślarstwo 
Sztuki walki o niskim poziomie stresu
Lekkoatletyka   

Badminton
Squash 
Koszykówka 
Hokej 
Sztuki walki o wysokim poziomie stresu