Opinie ekspertów dotyczące aparatów do pomiaru ciśnienia krwi Tensoval

 

Dr Siegfried Eckert

Starszy konsultant w centrum Chorób Serca i Cukrzycy Północnej Nadrenii-Westwalii w Bad Oeynhausen, Niemcy

„Technologia Duo Sensor stanowi prawdziwą innowację. Połączenie dwóch technologii pomiaru zapewnia bardziej wiarygodny pomiar ciśnienia i pomaga ulepszyć leczenie nadciśnienia. Wszyscy pacjenci, nawet chorzy z wysokim ciśnieniem krwi i różnymi rodzajami zaburzeń rytmu serca odniosą korzyść z stosowania aparatu z technologią Duo Sensor”.

„…Aparat mierzy rzetelnie i dokładnie. Korzystając z aparatu Tensoval duo control pacjenci nie odczuwają frustracji z powodu przerywania pomiarów – jest to cecha wyróżniająca to urządzenie”.

 

Dr Štefan Farský

Słowacka Liga Zwalczania Nadciśnienia, Dom srdca s.r.o., Martin, Słowacja

                                                                                                                                                                                  „…Mierzenie ciśnienia krwi przy użyciu aparatu Tensoval duo control zapewnia dokładne wyniki, nawet w przypadku niemiarowości zupełnej czy migotania przedsionków”.

 

Prof. Rainer Schräder

Kardiolog i internista w Medical Clinic III – CCB, Markus Hospital, Frankfurt nad Menem, Niemcy

Zaleca technologię wykorzystaną w aparacie Tensoval duo control:

„U pacjentów z arytmią, taką jak migotanie przedsionków, uzyskanie wiarygodnego wyniku metodą oscylometryczną może być często problematyczny”.

 

Dr Annemarie De Greef and Andrew Shennan

Pododdział Badawczy Matki i Płodu, Oddział Endokrynologii i Rozrodu, King’s College London, Północne Skrzydło, Szpital Św. Tomasza, Londyn, Wielka Brytania

„…Tensoval duo control może być rekomendowany do klinicznego użycia w ciąży … zgodnie z protokołem BHS”.

„Tensoval duo control spełnia wymogi BHS oraz Protokołu Międzynarodowego. Jest pierwszym w pełni  automatycznym aparatem do samodzielnego pomiaru ciśnienia, którego najwyższa możliwa ocena dokładności (A/A) utrzymywała się przez wszystkie zakresy: niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia krwi, określone w protokole BHS.  Aparat spełnia również wymogi Amerykańskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Aparaty Medycznej (Protokół SP10 ANSI/AAMI). Aparat może być rekomendowany zarówno do użytku domowego jak i klinicznego u osób dorosłych”.

 

Michael Hein

Farmaceuta, Frankfurt nad Menem, Niemcy

 

„Aparat jest dobrze odbierany przez użytkowników. Do chwili obecnej nie było skarg. Pomiar zostaje ukończony nawet u pacjentów z arytmią. Pacjenci są bardzo z tego powodu zadowoleni”.

 

M. V. Borshchevskaja

Kliniczny Oddział Diagnostyki Funkcjonalnej, Wydział Rozwoju Profesjonalnego Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego

 

„…pozytywne wyniki badania są rekomendacją do stosowania aparatu w warunkach klinicznych”.

 

Julie Strobach

PTA (asystent farmaceutyczno-techniczny i dyrektor FAKTOR X Pharma Academy w Berlinie, Niemcy)

 

„…Niemiecki znak jakości uznawany jest za dowód jakości, który w kręgach specjalistów stanowi warunek rekomendacji – dlatego dla mnie również”.