Aparaty do pomiaru ciśnienia krwi wykorzystujące metodę oscylometryczną

Aparaty wykorzystujące metodę oscylometryczną używają elektronicznego czujnika ciśnienia z numerycznym odczytem ciśnienia. W większości przypadków mankiet jest napełniany i opróżniany przy pomocy obsługiwanej elektrycznie pompki i zaworu, które mogą być umocowane na nadgarstku (uniesionym do wysokości serca), lub ramieniu. Mankiet pompowany jest do uzyskania ciśnienia przekraczającego wartość ciśnienia skurczowego, a następnie ciśnienie spada do wartości poniżej ciśnienia rozkurczowego. Kiedy obecny jest (ale ograniczony) przepływ krwi, ciśnienie w mankiecie będzie różnić się okresowo, synchronicznie w stosunku do cyklicznego rozszerzenia i zwężenia tętnicy ramiennej. Wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego obliczane są z danych pierwotnych przy użyciu algorytmu.

 

Automatyczne aparaty do pomiaru ciśnienia krwi

Aparaty do pomiaru ciśnienia krwi wykorzystujące metodę oscylometryczną

Pomiar ciśnienia przy pomocy aparatu wykorzystującego metodę oscylometryczną jest podobny do tego z użyciem metody osłuchowej. Zamiast rejestracji akustycznej odczytu, tą metodę rejestrowane i oceniane są oscylacje tętnic. Oscylacje mają bardzo typową krzywą przebiegu. Oscylacje stają się silniejsze, następnie maleją i zanikają, kiedy krew zaczyna ponownie normalnie płynąć. 

Wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego obliczana jest przy pomocy algorytmu. Obliczone wartości przedstawiane są na wyświetlaczu.

 

Półautomatyczne aparaty do pomiaru ciśnienia

Aparaty wykorzystujące metodę oscylometryczną

Podczas pomiaru ciśnienia krwi przy użyciu półautomatycznych aparatów do pomiaru ciśnienia, mankiet napełniany jest powietrzem w sposób manualny, przy pomocy gruszki do pompowania. Aparat wypuszcza powietrze automatycznie. Natomiast wartość ciśnienia jest określana i obliczana w ten sam sposób, jak w aparatach automatycznych.