Przyczyny niedociśnienia

Trwale utrzymujące się niskie ciśnienie może być dziedziczne. Tzw. niedociśnienie pierwotne jest najczęstszą postacią niedociśnienia i zazwyczaj dotyczy młodych i szczupłych kobiet. Nie ma jednoznacznego wyjaśnienia, dlaczego wartości ciśnienia u tych osób są tak niskie, ponieważ jednak skłonność do hipotonii zwykle przechodzi z pokolenia na pokolenie, uważa się, że ma ona charakter dziedziczny. Jeśli niedociśnieniu nie towarzyszą żadne dolegliwości, nie stanowi ono zagrożenia dla funkcjonowania organizmu. W rzeczywistości może zaś zapewnić ochronę przed chorobami, które są powodowane przez wysokie ciśnienie krwi. Ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych (miażdżyca) i jej konsekwencji, takich jak choroba wieńcowa, atak serca, udar mózgu lub niedrożność naczyń obwodowych kończyn dolnych, jest w tym przypadku niższe.

Wtórne niedociśnienie odnosi się do niskiego ciśnienia krwi, które jest konsekwencją choroby lub działania leków.

Choroby, które mogą powodować wtórne niedociśnienie tętnicze to:

 • Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza)
 • Niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona)
 • Niedoczynność przysadki (niewydolność przedniego płata przysadki mózgowej)
 • Choroby serca (np. niewydolność serca, zaburzenia rytmu, zapalenie osierdzia)
 • Długa, obłożna choroba
 • Niedobór płynów ustrojowych (hipowolemia)
 • Brak soli (hiponatremia – niedobór sodu we krwi)

 

Leki, które mogą powodować wtórne niedociśnienie tętnicze to:

 • Leki psychofarmakologiczne (przeciwko depresji, lękom, bezsenności)
 • Leki przeciwarytmiczne (przeciwko zaburzeniom rytmu serca)
 • Leki przeciwnadciśnieniowe (przeciwko wysokiemu ciśnieniu krwi)
 • Leki moczopędne (diuretyki)
 • Leki wieńcowe (w przypadku anginy serca, takie jak Nitro Spray)
 • Leki rozszerzające naczynia (środki rozszerzające naczynia)
 • Leki psychofarmakologiczne (przeciwko depresji, lękom, bezsenności) 

 

W przypadku ortostatycznego niedociśnienia tętniczego (ortostatyczny = stojący prosto), krew spływa szybko do dolnych partii ciała podczas siadania bądź wstawania w gwałtowny sposób. Przez pewien czas do mózgu dociera mniejsza ilość krwi. Mogą pojawić się zawroty głowy, w najgorszym wypadku można stracić przytomność. Ten rodzaj niskiego ciśnienia krwi występuje często wraz z niedociśnieniem wtórnym. W większości przypadków jednakże przyczyna problemów krążeniowych może być ujawniona za pomocą próby Schellonga.

Potencjalne przyczyny ortostatycznego niedociśnienia tętniczego to:

 • Niedociśnienie wtórne
 • Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (spowodowane np. cukrzycą)
 • Uszkodzenia komórek nerwowych w mózgu (spowodowane np. przez niektóre formy choroby Parkinsona i wodogłowie, nadużywanie alkoholu)
 • Zespół pozakrzepowy (po głębokiej zakrzepicy żył kończyn dolnych)
 • Żylaki (żylakowatość) 

 

 

Co to jest niedociśnienie?