Możliwe uszkodzenia mózgu spowodowane nadciśnieniem

Nieleczone nadciśnienie może spowodować uszkodzenia mózgu.

Nadciśnienie jest najważniejszym czynnikiem ryzyka udarów. W porównaniu z ludźmi o prawidłowym ciśnieniu krwi, ryzyko wystąpienia udaru mózgu u pacjenta z wysokim ciśnieniem zwiększa się trzy-, czterokrotnie. 80% udarów spowodowanych jest niedrożnością naczyń krwionośnych, a 20% – krwotokiem mózgowym. W około jednej trzeciej przypadków, niebezpieczna niedrożność naczyń mózgowych występuje z powodu oderwania się zakrzepu, który utworzył się na skutek zwapnienia ścian tętnicy szyjnej lub aorty.

Zaopatrujące mózg tętnice szyjne są szczególnie podatne na zmiany miażdżycowe spowodowane nadciśnieniem (makroangiopatia). Niedrożności lub poważne zwężenia u osób cierpiących na wysokie ciśnienie mogą występować zarówno w większych naczyniach mózgowych i być przyczyną udarów, jak i mogą dotyczyć drobnych, cienkich naczyń (mikroangiopatia). Mikroangiopatia powoduje rozwój chronicznego niedotlenienia i braku składników odżywczych, co pociąga za sobą zaburzenia pracy mózgu, np. w postaci wczesnego otępienia umysłowego (otępienie naczyniowe).

Konsekwencje nadciśnienia