Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

Ciśnienie krwi wzrasta, kiedy zwiększa się moc, z jaką serce pompuje krew lub kiedy naczynia krwionośne zwężają się.

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) jest dolegliwością układu krążenia. Podwyższone ciśnienie krwi jest powszechnym schorzeniem, szczególnie w państwach wysoko uprzemysłowionych. Ryzyko nadciśnienia wzrasta z wiekiem. Jednakże wysokie ciśnienie krwi może również występować u młodych ludzi. Nadciśnienie może być spowodowane przez hormony - adrenalinę i noradrenalinę, ale również przez dolegliwości nerek lub przyjmowane leki.

W około 95% przypadków nadciśnienie nie ma wywołujących je przyczyn organicznych, niemniej brak aktywności fizycznej, otyłość, nadmierne spożycie alkoholu i soli, a także stres są najbardziej powszechnymi przyczynami wysokiego ciśnienia krwi.

Początkowo nadciśnienie nie skutkuje żadnymi objawami. Osoby dotknięte tą dolegliwością często nawet jej nie zauważają. Ponad połowa chorujących nie jest świadoma swojej choroby. Jest to niebezpieczne, ponieważ utrwalone wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko uszkodzenia ważnych dla życia narządów, takich jak serce, mózg, nerki czy oczy. Zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, udar, osłabienie nerek, utrata wzroku to niektóre z możliwych konsekwencji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżnia trzy poziomy nadciśnienia:

 Poziom 1 ≥ 140/90  
 mmHg

 łagodne nadciśnienie

ciśnienie tętnicze 140 - 159 mmHg
i / lub
rozkurczowe ciśnienie tętnicze 90 - 99 mmHg

 Poziom 2 ≥ 160/100
 mmHg
średnio-silne 
 nadciśnienie

ciśnienie tętnicze 160 - 179 mmHg
i / lub
rozkurczowe ciśnienie tętnicze
100 - 109 mmHg

 Poziom 3 ≥ 180/110
 mmHg
 silne nadciśnienie

ciśnienie tętnicze 180 mmHg lub wyższe
i / lub
rozkurczowe ciśnienie tętnicze
110 mmHg lub wyższe

Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi) to określenie używane przez WHO w stosunku do ciśnienia krwi poniżej 100/70 mmHg.