Nadciśnienie a zarządzanie czasem

Dla pacjentów z nadciśnieniem ważne jest, aby nauczyć się radzić sobie ze stresem. Stres często pojawia się w wyniku złego zarządzania czasem. Stresu można uniknąć poprzez stosowanie pewnych reguł planowania czasu. 

Przy dobrym zarządzaniu czasem możliwe jest opanowanie stresu w życiu prywatnym i zawodowym. Określenie głównych zadań i ustalenie ram czasowych jest istotnym warunkiem udanego zarządzania czasem. Po pierwsze, należy uświadomić sobie główne zadania i rozpocząć je o ustalonym czasie. Następnie, wszystkie inne zadania i aktywności mogą być zaplanowane w oparciu o ustalone daty.

Podczas planowania konieczne jest jednak przestrzeganie pewnych reguł

  • Jednostki pracy nie powinny być dłuższe niż 60 minut
  • Ta sama praca powinna być pogrupowana w bloki
  • Pomiędzy blokami powinny być różnice dotyczące obszaru pracy
  • Pomiędzy jednostkami pracy powinny znajdować się krótkie przerwy trwające 5-15 minut
  • Trudne i wymagające koncentracji i siły zadania powinny być wykonywane o wcześniejszej porze dnia (12.00 -15.00)

 

Ponadto należy prowadzić listę rzeczy do zrobienia, zawierającą zadania, szacowany czas do ich wykonania i datę zakończenia. W oparciu o taką szczegółową listę, można zaplanować zadanie w użyteczny i bezstresowy sposób.

Nadciśnienie i stres