Znak Jakości Niemieckiej Ligi Nadciśnienia

“Znak Jakości Niemieckiej Ligi Nadciśnienia” – Aparaty do samodzielnego pomiaru ciśnienia Tensoval spełniają wszystkie wymogi

Dr med. Ulrich Tholl, Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Kliniki Bremerhaven Reinkenheide w Bremerhaven.

“…Znak Jakości ma duże znaczenie na rynku…”.

(Dr Siegfried Eckert, Starszy Konsultant w Centrum Chorób Serca i cukrzycy Północnej Nadrenii-Westwalii w Bad Oeynhausen, Niemcy)

“…Znak Jakości uznawany jest za dowód jakości, który w kręgach specjalistów stanowi warunek rekomendacji – dlatego dla mnie również…”

(Julie Strobach, PTA (asystent farmaceutyczno-techniczny) oraz dyrektor FAKTOR X Pharma Academy w Berlinie, Niemcy)

Procedura testowa:

Z różnych ośrodków do badania wybrano minimum 96 uczestników, którzy spełnili kryteria protokołu. U każdego uczestnika dwóch badających wykonało sześć pomiarów na tym samym ramieniu w odstępach minuty, na zmianę sfigmomanometrem rtęciowym i badanym aparatem.

Znak Jakości Niemieckiego Towarzystwa Nadciśnienia wymagał minimum trzech porównywalnych pomiarów od każdego uczestnika, aby móc dokonać ewaluacji. (Walidację aparatu Tensoval mobil przeprowadzono u 85 pacjentów)

Wnioski:

  • Wszystkie badane aparaty do samodzielnego pomiaru ciśnienia spełniały wymogi protokołu testowego Niemieckiej Ligi Nadciśnienia Tętniczego.
  • Aparaty mogą być rekomendowane do samodzielnych pomiarów ciśnienia u osób dorosłych.

 

 

Protokół standardu EN 1060 część IV

Aparaty do pomiaru ciśnienia Tensoval spełniały wymogi EN 1060 – część IV

Dr. med. Ulrich Tholl, Klinika Bremerhaven Reinkenheide, Bremerhaven, Niemcy Ikufumi Tajima Medical Corporation, Juzankai Tajima Hospital, Nakanojo, Japonia.

Procedura walidacji: 

Z różnych ośrodków wyłoniono 96 uczestników1 spełniających kryteria protokołu. U każdego uczestnika dwóch badających wykonało sześć pomiarów na tym samym ramieniu, zgodnie z instrukcjami producenta, na zmianę sfigmomanometrem rtęciowym i badanym aparatem.

EN 1060 – część IV wymagała:

  • Uwzględnione w obliczeniach wartości ciśnienia krwi u jednego uczestnika nie mogą różnić się więcej niż 12 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 8 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego.
  • Z sześciu par mierzonych wartości, uwzględniano pierwszą grupę trzech kolejnych par wartości

 

Wyniki:

  • Wszystkie badane aparaty do samodzielnego pomiaru ciśnienia krwi spełniały wymogi protokołu, według   EN 1060 – Część IV.
  • Aparaty spełniały kryteria dla średniej różnicy ciśnień i odpowiadającego odchylenia standardowego.

 
1Walidację aparatu Tensoval mobil przeprowadzono u 85 pacjentów.